Veelgestelde vragen GBIdesktop

 

 


Hoe stel ik een standaard legenda in?

Per gebruiker en/of gebruikersgroep kan worden ingesteld, welke legenda automatisch wordt geladen bij het opstarten van een project.

Dit doe je door een Standaard Legenda in te stellen.

Stappenplan:

 1. Open het Applicatiemenu en klik op Configuratie...
  Dit opent het scherm Projectconfiguratie
  StandaardLegenda_Projectconfiguratie.png
 2. Ga naar het tabblad Legenda's en klik - onderaan het scherm Projectonfiguratie - op de knop Standaard.
  StandaardLegenda_Standaard.png
 3. Selecteer - in het scherm Standaard legenda's - de gebruiker / gebruikersgroep waar je een standaard legenda voor wilt instellen. Vink de legenda aan die je als standaard legenda wilt instellen. Klik op OK om je keuze op te slaan.StandaardLegenda_Instellen.png

>>Terug naar boven

 


Hoe werkt administratief kopiëren?

Het kopiëren van administratieve gegevens van een object naar een ander object wordt Administratief kopiëren genoemd.

Stappenplan:

 1. Kies de laag waarin je wilt werken. Doe dit door op de laag te klikken in de legenda of de laag te selecteren bij [Werklaag keuze].
  werklaag_keuze.jpg
 2. Klik op Kopiëren om de kopieeractie te activeren. Het scherm Administratief kopiëren wordt geopend.
  administratief_kopieren.jpg
 3. Klik op het object op de kaart waarvan je de gegevens wilt kopiëren. Dit object krijgt een rode kleur. In het scherm Administratief kopiëren worden de paspoortvelden van het object - en eventueel gerelateerde data - getoond, waarvan de gegevens gekopieerd worden.
  administratief_kopieren_rood.jpg
 4. Vink de velden aan waarvan je de gegevens wilt kopiëren.
  Klik vervolgens op het object waar je de gegevens naartoe wilt kopiëren.
  De knop Plakken is nu geactiveerd. Je kunt meerdere objecten aanklikken om de gegevens naartoe te kopiëren. Het te kopiëren object is rood gekleurd, het object waar de gegevens naartoe worden gekopieerd is blauw gekleurd.
  administratief_kopieren_blauw.jpg
 5. Klik op Tekenen - Opslaan om het kopiëren uit te voeren.

Let op!
- In het paspoortontwerp kun je per paspoortveld instellen of het veld te kopiëren is
- Administratief kopiëren is alleen mogelijk tussen objecten binnen dezelfde laag
- Administratief kopiëren is alleen mogelijk als een gebruiker volledige mutatierechten heeft op een laag

>>Terug naar boven

 


Hoe maak ik een Field Export?

Objectlagen kunnen geëxporteerd worden naar een GV6 Field-bestand. Dit bestand wordt een Field Export genoemd en kan, bijvoorbeeld, door inspecteurs worden gebruikt om buiten een inspectie uit te voeren. Inspectiegegevens kunnen door te synchroniseren worden verstuurd naar het bronbestand.

Vooraf
De mogelijkheid om de projectinrichting in een gemaakt Field Export aan te passen zijn beperkt. Voordat een Field Export gemaakt wordt, is het dus belangrijk om het project goed voor te bereiden. Denk hierbij aan:

 • Maak een specifieke legenda met alle lagen die je wilt exporteren
 • Paspoorten maken of aanpassen voor deze lagen
 • Stel Fotovelden in voor databronnen, wanneer er gebruikt wordt gemaakt van afbeeldingen
 • Stel Afbeeldingen verkleinen in
 • Gebruiker inrichten, let hierbij op:
  • Autorisaties
  • Standaard Legenda instellen
  • Standaard Paspoorten instellen

Stappenplan:

  1. Navigeer via het Applicatiemenu - Beheer - GeoVisia Field naar Export aanmaken....
   Dit opent het scherm GBI - Field Export.
   FieldExport_maken.png
  2. Kies de legenda waarvan je een export wilt maken, of een legenda waar de lagen in zitten die je wilt exporteren.
   FieldExport_legenda.png
  3. Vink de lagen aan die je wilt exporteren. De aangevinkte lagen worden getoond bij Data.
   FieldExport_lagendata.png Let op!
   - Door de vinkjes in de kolom Incl. data uit te zetten, wordt de laag leeg meegenomen
   - Legenda items afkomstig uit bestandsmappen of URL-databronnen kunnen niet aangevinkt worden, zij worden automatisch meegenomen
   - Als een databron vanuit een bestandsmap wordt meegenomen, wordt het pad naar de map geëxporteerd. De databron zelf moet met het Field Export bestand aangeleverd worden aan de gebruiker
  4. Vink per legenda item bij Relationele lagen aan welke sublaag je meeneemt in de Field Export.FieldExport_rellagen.png
  5. Geef de Field Export een herkenbare naam en omschrijving. Kies een export locatie en geef een datum op bij export geldig tot.
   FieldExport_exportnaam.png
  6. Klik op Export... om de Field Export aan te maken. Er verschijnt een scherm waar je de voortgang van je export kunt volgen
   FieldExport_aanmaken.png
  7. Als de export afgerond is, verschijnt het Meldingen scherm. In dit scherm wordt aangegeven of alle lagen succesvol geëxporteerd zijn. Als er een fout is opgetreden bij het maken van de Field Export, wordt er een foutmelding in dit scherm aangegeven. Klik op OK om het Meldingen scherm af te sluiten.
   FieldExport_meldingen.png

>>Terug naar boven

 


Hoe kan ik een paspoort van een objectrelatie bewerken?

In het paspoort van een object kun je het paspoort van alle objectrelaties bewerken. Zo kun je het paspoort van Armatuur en Lamp aanpassen bij het object Mast. Of bewerk bijvoorbeeld een Boominspectie van een Boom.

Stappenplan:

 1. Kies de objectlaag waarvan je het paspoort wilt openen als [Werklaag]. Kies vervolgens Paspoort  en klik op het object dat je wilt bewerken.
  werklaag_keuze1.JPG
 2. Het paspoort van het object wordt geopend. Klik op Paspoort - Bewerken . Het paspoort van het object is nu bewerkbaar.
  object_rel_bewerken1-2.jpg
 3. De paspoortvelden van de objectrelaties zijn nu nog niet bewerkbaar. Zet het vinkje aan bij de objectrelatie die je wilt bewerken. De paspoortvelden worden nu bewerkbaar.
  object_rel_bewerken3-4.jpg
 4. Klik op Paspoort - Opslaan  om de aanpassingen op te slaan. Hierbij worden eventuele aanpassingen in het paspoort van het object ook opgeslagen. Zet het vinkje bij de objectrelatie weer uit als je de aanpassingen wilt annuleren maar wel door wilt werken in het paspoort. Klik op Paspoort - Sluiten  om alle aanpassingen te annuleren en het paspoort af te sluiten.

>>Terug naar boven

 


Hoe kan ik relationeel kopiëren?

Met Administratief kopiëren kunnen gegevens worden gekopieerd van object A naar object B. Klik hier voor de algemene How to: Administratief kopiëren.

Het is niet mogelijk om op dezelfde manier gegevens van een bestaande objectrelatie van object A te kopiëren naar een bestaande objectrelatie van object B (bijvoorbeeld het kopiëren van een inspectiedatum in een bestaande boominspectie van Boom A naar een bestaande boominspectie van Boom B).

Het is wel mogelijk om een objectrelatie (geheel of gedeeltelijk) van object A te kopiëren naar object B. Kopieer bijvoorbeeld een boominspectie van Boom A naar Boom B. Hierbij wordt er een nieuwe boominspectie toegevoegd aan Boom B. Dit noemen we Relationeel kopiëren.

Weetje!
Administratief kopieren is alleen mogelijk als een gebruiker volledige mutatierechten heeft op een laag.

Voorbeeld:
Boom A heeft een inspectie van 07-09-2017
relationeel_kopieren1.JPG

Boom B heeft een inspectie van 05-09-2017relationeel_kopieren2.JPG

Doel: inspectie van 07-09-2017 van Boom A kopiëren naar Boom B

Stappenplan:

 1. Kies de laag Bomen als werklaag door de laag aan te klikken in de legenda of door de laag Bomen te selecteren in [Werklaag keuze].
  werklaag_keuze.JPG
 2. Klik op Kopiëren op het tabblad Kaart en klik op Boom A. Boom A wordt roodgekleurd en het scherm Administratief kopiëren opent.
  relationeel_kopieren2.JPG
  Let op!
  Soms wordt het scherm Administratief kopiëren niet volledig geopend.
  relationeel_kopieren3.JPG
  Versleep de rechter onderhoek van het scherm om het volledige scherm zichtbaar te krijgen.
 3. Bij Objectrelaties in het Administratief kopiëren scherm zijn alle objectrelaties van het gekozen object te zien. In dit geval de boominspectie van 07-09-2017. Zet het vinkje aan voor objectrelatie die je wilt kopiëren. Vink de velden van de boominspectie aan die je wilt kopiëren.
  relationeel_kopieren5.JPG

  Let op!

  • Zet het vinkjes bij de velden van de hoofddatabron uit als je alleen de gegevens van de objectrelatie wilt kopiëren.
  • Vink geen velden aan waar unieke informatie van een object in opgeslagen wordt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan, ID velden, unieke nummers of codes, GEOVISIA_ID’s of OBJECT_GUID’s.
   Om te voorkomen dat unieke gegevens gekopieerd kunnen worden is het mogelijk om in het paspoortontwerp per paspoortveld in te stellen of het veld te kopiëren is.
 4. Klik op Boom B om de inspectie hier naar toe te kopiëren. Het te kopiëren object is nu rood gekleurd en het object waar je gegevens naartoe wilt kopiëren is nu blauw gekleurd.
  Klik op Tekenen - Opslaan om de kopiëren uit te voeren of op Tekenen - Annuleren om de actie te annuleren.

 5. Het scherm Relationeel kopiëren opent. Bij elk object wordt je in dit scherm gevraagd om de actie te accorderen of de actie voor dit specifieke object over te slaan.
  Hierin zie je Boom B, zoals deze na het kopiëren zal zijn. In dit geval wordt de Boominspectie 07-09-2017 toegevoegd en Boominspectie 05-09-2017 blijft aanwezig. Klik op OK om de actie door te voeren of op Annuleren om de kopieeractie af te breken.
  relationeel_kopieren6_0.JPG

Bestaande relationele objecten verwijderen
Voorbeeld: Boominspectie 07-09-2017 toevoegen aan Boom B en huidige boominspectie van 05-09-2017 verwijderen

 1. In het Administratief kopiëren scherm: zet een vinkje bij Bestaande rel. objecten verwijderen

 2. Klik op Tekenen - Opslaan

 3. Het scherm Relationeel kopiëren opent, hier zie je dat de boominspectie van 07-09-2017 wordt toegevoegd en de boominspectie van 05-09-2017 wordt verwijderd.
  relationeel_kopieren7.JPG

 4. Klik op OK om de actie door te voeren of op Annuleren om het kopiëren af te breken.

 

Was/wordt niet accorderen

Het Relationeel kopiëren scherm wordt geopend voor elk object waar gegevens naar toe gekopieerd worden. Bij elk object wordt je gevraagd om de actie te accorderen of de actie voor dit specifieke object over te slaan. Vooral bij het kopiëren naar meerdere objecten kan dit soms onhandig en overbodig zijn. Daarom kan worden gekozen om Was/wordt niet accorderen aan te vinken.

 • In het Administratief kopiëren scherm –> het Relationeel kopiëren scherm wordt niet geopend wanneer de kopieeractie wordt opgeslagen.

 • In het Relationeel kopiëren scherm –> voor volgende objecten wordt het Relationeel kopiëren scherm niet meer geopend. Zo kun je eerst één of enkele kopieeracties inzien en daarna toch kiezen om het scherm voor de rest van de objecten niet meer te tonen.

>>Terug naar boven

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Direct meekijken
We kijken graag op afstand met je mee om je direct verder te helpen. Start TeamViewer QuickSupport en de GBI Servicedesk adviseur kijkt gelijk met je mee.
Aanvullende data nodig
ls we aanvullende data nodig hebben, dan zijn deze veilig en vertrouwd te versturen via de Antea Group File-Exchange.
LinkedIn
Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom GBIbeheersysteem.