Updaten naar GBIonline 6.3.6.x

Wanneer geupdate wordt naar GBIdesktop 6.3.6.x moet ook GBIonline geupdate worden. Afhankelijk van de versie die je nu gebruikt is de manier van updaten verschillend.

Belangrijk
Maak je naast GBIdesktop ook gebruik van GBIonline? Kijk goed naar onderstaande situaties!

 • Situatie 1: Je hebt GBI 6.3.5.x of 6.3.6.1 en wil je updaten naar 6.3.6.5? Je kan GBIonline updaten.
 • Situatie 2: Heb je GBI 6.3.4.x? Dan is het updaten van GBIonline bij deze release wat complexer dan bij eerdere updates. Er moeten aanpassingen doorgevoerd worden die niet geautomatiseerd uitgevoerd kunnen worden. Deze aanpassingen zijn nodig omdat er vanwege de AVG, extra beveiligingsmaatregelen toegepast moeten worden. Een deel van de update van GBIonline pakken we daarom projectmatig op. Neem contact op met de GBI Servicedesk voor extra informatie en om de update in te laten plannen. 

  Let op!
   Als GBIdesktop geupdate wordt, kan er geen gebruik gemaakt worden van GBIonline zolang deze niet volledig geupdate is. Houd hier rekening mee bij het plannen en uitvoeren van de update.

Microsoft Visual C++ 2010
De Oracle 12 cliënt die GBIonline nodig heeft is afhankelijk van de Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable. Deze moet geïnstalleerd zijn op de Webserver.

Installeer de Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable.
Microsoft Visual C++ 2010 - x64

Voorbereiding

In de huidige installatie van GBIonline staan enkele instellingen en bestanden die overgenomen moeten worden in de nieuwe installatie. Voor de nieuwe installatie gedaan kan worden moeten de instellingen en bestanden tijdelijk op een andere locatie opgeslagen worden zodat deze later overgenomen en teruggezet kunnen worden.

 1. In de huidige installatie van de GBIonline staan instellingen in het configuratiebestand die overgenomen moeten worden in het configuratiebestand van de nieuwe installatie. Het configuratiebestand (Web.Config) staat in de installatiemap van GBIonline op de Webserver. Maak een kopie van het configuratiebestand van de huidige installatie van GBIonline en sla deze tijdelijk op een andere locatie op.

 2. Open het configuratiebestand en controleer of er padverwijzingen aangegeven staan bij onderstaande key's. 
  De configuratiebestanden kunnen geopend worden met bijvoorbeeld Kladblok of Notepad.
  <add key="GeoVisiaDbConfig" value="klantwaarde" />
  <add key="GeoVisiaLicentie" value="klantwaarde" />

  Hebben beide of één van beide key's padverwijzing naar een .gv6config of een .lic bestand? Zoek de locaties op van de aangegeven bestanden in de padverwijzingen. Het is belangrijk dat deze bestanden en bestandslocatie blijven bestaan. Kopieer de bestanden of de map met de bestanden en sla deze tijdelijk op een andere locatie op.

 3. Kijk in de huidige installatiemap van GBIonline of onderstaand mappenstructuur aanwezig is
  /bin/x64/network/admin
  Komt deze mappenstructuur voor? Maak dan een kopie van de map network en sla deze tijdelijk op een andere locatie op.

Installeren en configureren

 1. Download het ZIP-bestand met de installatiemap voor GBIonline 6.3.6.2. Pak het ZIP-bestand uit.
  GBIonline 6.3.6.2 - x64
  Voor het downloaden van de bestanden heb je een wachtwoord nodig.
  Stuur een e-mail naar support@gbiservicedesk.zendesk.com om deze op te vragen.

 2. Maak de bestaande installatiemap voor GBIonline leeg

 3. Kopieer de inhoud van het uitgepakte ZIP-bestand naar de bestaande installatiemap.
 4. Open het configuratiebestand (web.Config), dat in de installatiemap van GBIonline staat en open ook het kopie-configuratiebestand (gemaakt bij stap 1 van Voorbereiding).

 5. In het configuratiebestand van GBIonline 6.3.6.2 moeten een aantal instellingen ingevuld worden. Gebruik het kopie-configuratiebestand om juiste gegevens in het nieuwe configuratiebestand op te nemen.

  Belangrijk!
  Vervang NIET het hele configuratiebestand. Vervang, waar nodig, alleen de - in vetgedrukt aangegeven - klantinstellingen in de aangegeven regels.

  Verbindingsinstellingen naar het portalschema
  In meeste gevallen zullen de connectiegegevens naar het portalschema vastgelegd staan in een .gv6config bestand. De padverwijzing naar dit .gv6config bestand staat in onderstaande key. De keys bij "config setttings to the portal database" blijven in dat geval leeg.
  <!-- gv6config to the portal database-->
  <add key="GeoVisiaDbConfig" value="klantwaarde" />

  Als er geen gebruik gemaakt wordt van .gv6config bestand, dan is de connectie naar het portalschema vastgelegd in onderstaande key's. In dat geval blijft de key bij "gv6config to the portal database" leeg.

  <!-- config setttings to the portal database-->
  <add key="GeoVisiaDbKind" value="klantwaarde" />
  <add key="GeoVisiaDbDataSource" value="klantwaarde" />
  <add key="GeoVisiaDbFile" value="klantwaarde" />
  <add key="GeoVisiaDbServer" value="klantwaarde" />
  <add key="GeoVisiaDbPort" value="klantwaarde" />
  <add key="GeoVisiaDbDatabaseName" value="klantwaarde" />
  <add key="GeoVisiaDbService" value="klantwaarde" />
  <add key="GeoVisiaDbSchema" value="klantwaarde" />
  <add key="GeoVisiaDbUserName" value="klantwaarde" />
  <add key="GeoVisiaDbPassword" value="klantwaarde" />

  Licentie op de webserver
  In de meeste gevallen is zal de licentie in een .lic bestand opgeslagen zijn. De padverwijzing naar dit .lic bestand staat in onderstaande key. Het is ook mogelijk dat de licentiecode direct in de key staat.
  <!-- GeoVisia Online Server License -->
  <add key="GeoVisiaLicentie" value="klantwaarde" />

  Overige instellingen
  Onderstaande instellingen worden weergegeven met standaardwaardes. Staan er in kopie-configuratiebestand andere waardes? Vervang dan de standaardwaarde met de klant-specifieke waarde.
  <!-- GeoVisia Online Session TimeOut default 60 minutes -->
  <!-- Make sure to change <sessionState mode="InProc" timeout="60" /> timeout -->
  <add key="GeovisiaSessionTimeout" value="60" />

  <!-- GDP Oracle Parallelize toggle enables parralel query’s -->
  <add key="GDP_DISABLE_ORACLE_PARALLELIZE" value="true" />

 6. Sla het aangepaste configuratiebestand op.

 7. Heb je bij stap 2 van de Voorbereiding tijdelijk kopieën van bestanden op een andere locatie opgeslagen? Zet deze bestanden dan nu terug in de nieuwe installatie. Let er op dat de padverwijzing naar de bestanden overeenkomt met de padverwijzing die aangegeven is in onderstaande keys in het configuratiebestand.
  <add key="GeoVisiaDbConfig" value="klantwaarde" />
  <add key="GeoVisiaLicentie" value="
  klantwaarde" />

  Let op!
  De windowsgroep IIS_IUSRS moet lees- en schrijfrechten hebben op de map of mappen waar het .lic en/of het .gv6config bestand in staan. Controleer of de rechten voor deze groep goed staan.
 8. Heb je bij stap 3 van de Voorbereiding tijdelijk een kopie van de map network op een andere locatie opgeslagen? Zet deze map dan terug in de nieuwe installatie zodat onderstaande mappenstructuur weer hersteld wordt.
  /bin/x64/network/admin

  Let op!
  Is je huidige versie GBI 6.3.5.x? Dan moet er ook een update uitgevoerd worden op het PORTAL schema. Klik op Info... op het tabblad Beeld om te controleren van welke versie je nu gebruik maakt.

  1. Download het SQL-bestand met daarin het updatescript voor het Portal schema van GBIonline. 
   GBIonline Portal updatescript

  2. Start SQL*plus op en maak connectie met het PORTAL schema

  3. Draai script "portal_6361.sql"
    
 9. Herstart de Application Pool in IIS om de wijzigingen door te voeren
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Direct meekijken
We kijken graag op afstand met je mee om je direct verder te helpen. Start TeamViewer QuickSupport en de GBI Servicedesk adviseur kijkt gelijk met je mee.
Aanvullende data nodig
ls we aanvullende data nodig hebben, dan zijn deze veilig en vertrouwd te versturen via de Antea Group File-Exchange.
LinkedIn
Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom GBIbeheersysteem.