Wat is GBIbeheersysteem?

GBI beheersysteem is software voor het beheer van de openbare ruimte. Het registreren, analyseren, plannen en begroten van objecten in de openbare ruimte.

Daarbij gaat het om kapitaalgoederen (of ‘assets’) als wegen, riolering, civiele kunstwerken, openbare verlichting, openbaar groen, bomen, speeltoestellen, verkeerborden en markeringen, straat- en parkmeubilair, gebouwen, watergangen en oevers enzovoorts.

GBI® is een product van advies- ingenieursbureau Antea Group. Antea Group levert en ontwikkelt al sinds 1984 beheersoftware voor gemeenten en andere terrein beherende organisaties.

GBI staat voor Geïntegreerd Beheer Informatiesysteem.

Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 0
Direct meekijken
We kijken graag op afstand met je mee om je direct verder te helpen. Start TeamViewer QuickSupport en de GBI Servicedesk adviseur kijkt gelijk met je mee.
Aanvullende data nodig
ls we aanvullende data nodig hebben, dan zijn deze veilig en vertrouwd te versturen via de Antea Group File-Exchange.
LinkedIn
Volg ons op LinkedIn en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen rondom GBIbeheersysteem.